Odstąpienie od publikacji wyników finansowych spółek powiązanych