Nabycie udziałów w spółce Y-Mobile Games Sp. z o.o.