Nabycie udziałów w spółce Promosalons Polska Sp. z o.o.