Nabycie udziałów w spółce MBF Inwestycje Kapitałowe Sp. z o.o.