Nabycie udziałów w spółce Instytut Biznesu Sp. z o.o.