Nabycie udziałów w spółce Deltoid Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu