Nabycie udziałów w spółce AJ Finanse Doradztwo Finansowe Sp. z o.o