Mobile Factory S.A. zwołanie NWZ na dzień 13 sierpnia 2012