Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – zejście poniżej progu 5% w liczbie głosów Walnym Zgromadzeniu