Korekta raportu okresowego za III kwartał 2015 roku nr 52/2015