Korekta raportu okresowego nr 6/2012 Raport okresowy za IV kwartał 2011 r.