Korekta raportu bieżącego nr 58/2016 – sprostowanie błędnie załączonego pliku