Korekta raportu bieżącego ESPI nr 31/2013 z 10.10.2013 r.