Korekta raportu bieżącego ESPI nr 21/2013 z 31.05.2013 r.