Konsolidacja wyników spółki współzależnej Vabun S.A.