Jednostkowy raport roczny MBF Group S.A. za 2019 rok