Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2019 r.