Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2018 r.