Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2017 r.