Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2018 r. – korekta treści