Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2019 r.