Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2017 r.