Istotne zamówienie w spółce powiązanej Luxury Trade Sp. z o.o.