Istotna opinia prawna związana z podpisaną umową ugody