Istotna informacja ze spółki powiązanej Vabun S.A.