Istotna informacja ze spółki powiązanej Luxury Trade Sp. z o.o.