Istotna informacja ze spółki celowej Vabun S.A. w organizacji