Informacja ze spółki powiązanej Instytut Biznesu Sp. z o.o. w sprawie wytoczenia powództw wobec byłego prezesa zarządu