Informacja Zarządu w związku z zakończeniem subskrypcji akcji serii H i dokonaniem ich przydziału