Informacja o transakcjach podmiotu powiązanego z Członkiem Rady Nadzorczej Emitenta