Informacja o odstąpieniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie od rozpatrzenia punktów porządku obrad