Incydentalne opóźnienie publikacji skonsolidowanego raportu rocznego za 2018 rok