Dofinansowanie realizacji projektu wprowadzenia spółki Vabun S.A. na rynek NewConnect