Decyzja w sprawie wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PO IR: proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP w spółce Vabun S.A.