Decyzja o publikacji raportów okresowych skonsolidowanych