Aktualizacja podstawowej działalności i strategii rozwoju MBF Group S.A.