Zawarcie umowy pośrednictwa w nabyciu udziałów w spółce