Wysłanie wniosku o wprowadzenie instrumentów finansowych Spółki do obrotu na rynku NewConnect