Raport roczny Mobile Factory S.A. za rok obrotowy 2012

Zarząd Spółki Mobile Factory S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport roczny Spółki za rok obrotowy 2012.
Podstawa Prawna: § 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:

 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Katarzyna Czub – Członek Zarządu