Raport roczny Mobile Factory S.A. za 2011 rok

Zarząd Mobile Factory S.A. z siedzibą w Wrocławiu, przekazuje raport roczny spółki za 2011 rok wraz z załącznikami.

Podstawa prawna: §5. ust. 1. pkt 2. Załącznika Nr 3 „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.
Załączniki:

 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Radosław Paklikowski – Prezes Zarządu
  • Łukasz Kuna – Wiceprezes Zarządu