Raport okresowy za I kwartał 2013 roku

Raport okresowy za I kwartał 2013 roku

Zarząd spółki Mobile Factory S.A z siedzibą we Wrocławiu niniejszym przekazuje w załączeniu raport okresowy za I kwartał 2013 roku.

Załączniki: