Raport okresowy za III kwartał 2013 roku

Raport okresowy za III kwartał 2013 roku

Zarząd spółki Mobile Factory S.A z siedzibą w Warszawie niniejszym przekazuje w załączeniu raport okresowy za III kwartał 2013 roku.

Załączniki: