Raport EBI 9/2014

Zmiana podstawowej działalności Spółki

Zarząd Mobile Factory S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, iż w dniu 27 stycznia 2014 roku podjął uchwałę, zgodnie z którą na podstawową działalność Spółki przyjęto: „64.20.Z – Działalność holdingów finansowych” (klasyfikacja i opis wg Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007).

W uzasadnieniu Uchwały wskazano, że zakończył się proces reorganizacji Spółki w zakresie bieżącej i faktycznie prowadzonej działalności oraz jej procesów biznesowych. Firma Mobile Factory S.A. jest obecnie spółką holdingową, tj. podmiotem, który nabywa udziały kapitałowe jednostek zależnych lub/i przejmuje w nich funkcje kierownicze i zarządcze. W strukturze holdingowej Emitenta podmioty działają w pięciu głównych obszarach: (1) Aplikacje mobilne, (2) Handel algorytmiczny i systemy transakcyjne, (3) Inwestycje alternatywne i kapitałowe, (4) Usługi finansowe, (5) Organizacja konferencji, targów i szkoleń.

Zmiana podstawowej działalności Spółki ma na celu aktualizację danych oraz poinformowanie kontrahentów i partnerów biznesowych oraz inwestorów i akcjonariuszy o faktycznie wykonywanej działalności gospodarczej Emitenta. Dodatkowo intencją Zarządu Spółki jest prawidłowa klasyfikacja sektorowa na rynku alternatywnym NewConnect oraz prawidłowa interpretacja przepisów podatkowych i pozostałych przez właściwe organy.

Zarząd Emitenta niezwłocznie dokona odpowiednich zmian i modyfikacji w Rejestrze Gospodarki Narodowej (REGON) oraz w macierzystym Urzędzie Skarbowym.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 w związku z §3 ust. 2 pkt 10a Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Osoby reprezentujące spółkę:

  • Katarzyna Czub – Członek Zarządu