Raport EBI 10/2014

Korekta szacunków wyników finansowych za 2013 rok

Zarząd Spółki Mobile Factory S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) na podstawie uzyskanych dotychczas wyników finansowych koryguje jednostkową skorygowaną prognozę wyników finansowych w zakresie przychodów netto ze sprzedaży, przychodów finansowych oraz zysku netto, przedstawionych w raporcie bieżącym EBI nr 69/2013 z dnia 19 listopada 2013 r.

W związku z powyższym, Zarząd Mobile Factory S.A. szacuje osiągnięcie następujących jednostkowych wyników finansowych Emitenta w 2013 roku:

– Przychody netto ze sprzedaży: 960.000,00 PLN, co oznacza wzrost o 20,00% w porównaniu do ostatniej skorygowanej prognozy;
– Przychody finansowe: 215.000,00 PLN, co oznacza spadek o 72,15% w porównaniu do ostatniej skorygowanej prognozy;
– Zysk netto: 170.000,00 PLN, co oznacza spadek o 34,61% w porównaniu do ostatniej skorygowanej prognozy.

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że powodem niższego zysku netto jest otwarta inwestycja kapitałowa, która zgodnie z harmonogramem miała zostać w całości zamknięta w grudniu 2013 roku. Mimo dużego wpływu tej inwestycji na wynik netto Spółki, Zarząd zwraca uwagę na kolejny wzrost przychodów ze sprzedaży, co spowodowało ograniczony spadek prognozowanego zysku netto. Zgodnie z przyjętym planem inwestycja kapitałowa zostanie zamknięta w I połowie 2014 roku, co spowoduje przeniesienie wyniku na przychody finansowe i zysk netto w 2014 roku.

Spółka będzie dokonywała oceny możliwości realizacji niniejszej prognozy w okresach kwartalnych, która będzie miała miejsce w raportach kwartalnych Emitenta.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 15) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Osoby reprezentujące spółkę:

  • Katarzyna Czub – Członek Zarządu