Przerwa w obradach NWZ spółki Mobile Factory S.A. oraz treść podjętych uchwał

Zarząd Mobile Factory S.A. informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 19 grudnia 2012 r. podjęło uchwałę o przerwie w obradach. Obrady zostaną wznowione w dniu 17 stycznia 2013 r. o godzinie 12.00 w Kancelarii Notarialnej dr Wisława Boć, Karolina Warczak-Mańdziak spółka cywilna, ul. Powstańców Śląskich 121/207, 53-332 Wrocław, Budynek „Rondo Verona”.

Treść uchwał podjętych do ogłoszenia przerwy w obradach przedstawiono w załączniku.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 punkt 6, 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:

 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Radosław Paklikowski – Prezes Zarządu
  • Łukasz Kuna – Wiceprezes Zarządu