Przemysł 4.0, czyli czwarta rewolucja przemysłowa

Przemysł 4.0 jest koncepcją odnoszącą się do pojęcia rewolucji przemysłowej w związku ze współczesnym wzajemnym wykorzystywaniem automatyzacji, przetwarzania i wymiany danych oraz technik wytwórczych. Przemysł 4.0 dotyczy nie tylko technologii, ale też nowych sposobów pracy i roli ludzi w przemyśle. Jest zbiorczym terminem dla technik i zasad funkcjonowania organizacji łańcucha wartości łącznie stosujących lub używających systemów cyberfizycznych, internetu rzeczy (IoT) i przetwarzania chmurowego.

Początek XXI to czas, w którym zaczyna mówić się o czwartej rewolucji przemysłowej. Została zapoczątkowana przez Internet of Things (Internet Rzeczy), czyli przesyłanie dużej ilości danych, zaawansowane metody ich przetwarzania i Big Data – technologia analizy dużych zbiorów danych. Pojęcie Przemysłu 4.0 składa się z kilku elementów: integracji inteligentnych maszyn, systemów i zmiany procesów produkcyjnych. Opiera się na zbiorczym przetwarzaniu danych, które w efekcie ma prowadzić do zmniejszenia kosztów produkcji przy jednoczesnym zwiększeniu jej wydajności oraz usprawnieniu logistyki. Czwarta rewolucja wiąże się także z nowatorskimi rozwiązaniami i integracją na linii człowiek-robot – znikają bariery pomiędzy nimi, co powoduje zwiększenie elastyczności produkcji, a także ogólnie ze zmianą sposobu pracy i roli ludzi w przemyśle.

Pojęcie Przemysłu 4.0 oznacza zatem unifikację świata rzeczywistego maszyn produkcyjnych ze światem wirtualnym Internetu i technologii informacyjnej. Ludzie, maszyny oraz systemy IT automatycznie wymieniają informacje w toku produkcji – w obrębie fabryki oraz w obrębie różnych systemów IT działających w przedsiębiorstwie. Przemysł 4.0 obejmuje cały łańcuch wartości: od złożenia zamówienia i dostarczenia komponentów dla trwającej produkcji, aż do wysyłki towaru do klientów i usług posprzedażnych. Środowisko Industry 4.0 wspiera załogę jak nigdy dotąd zapewniając dostęp do praktycznie każdej przydatnej informacji, w dowolnym czasie, z dowolnego miejsca, co umożliwia ekonomiczną produkcję zindywidualizowanych wyrobów i krótkich serii (tzw. Mass Customization).

Czwarta rewolucja przemysłowa opisuje złożony proces transformacji technologicznej i organizacyjnej przedsiębiorstw, który obejmuje integrację łańcucha wartości, wprowadzanie nowych modeli biznesowych oraz cyfryzację produktów i usług. Wdrażanie tych rozwiązań możliwe jest dzięki wykorzystaniu nowych technologii cyfrowych, zasobów danych oraz zapewnieniu komunikacji w sieci współpracy maszyn, urządzeń i ludzi. Czynnikiem napędzającym transformację są coraz bardziej zindywidualizowane potrzeby klientów i narastający trend personalizacji produktów i usług.

W niedługo w dobrze zorganizowanej fabryce jedynymi stałymi elementami będą ściany, dach i podłoga. Tradycyjne linie produkcyjne zastąpią moduły, które w sposób samodzielny lub pod nadzorem człowieka będą zestawiały się w taki sposób, aby jak najszybciej zrealizować napływające od zamówienia.

Aby przemysł czwartej generacji mógł sprawnie się rozwijać konieczna jest sprawna współpraca przedsiębiorstw w zakresie poszczególnych rozwiązań technologicznych. Wyróżnić można kilka kluczowych czynników, które prowadzą do rozwoju idei:

a) zwiększenie świadomości o korzyściach, jakie przedsiębiorstwo może osiągnąć dzięki wdrożeniu rozwiązań przemysłu 4.0,
b) wzrost wykwalifikowanej kadry informatycznej,
c) właściwe zarządzanie łańcuchami dostaw,
d) zmiana profilu konsumenta na takiego, który będzie wymuszał zmiany na przedsiębiorstwach.

Czwarta rewolucja przemysłowa zmieni oblicze siły roboczej. Innowacje nie powstają jednak za sprawą powtarzalnych czynności, a za sprawą nowych pomysłów i kreatywnego myślenia. Pracownicy wyposażeni w rozwiązania cyfrowe mogą w mniejszym stopniu polegać na sile mięśni, a w większym na potędze swojego umysłu. Automatyzacja i inteligentne procesy mają przede wszystkim wspierać człowieka, a nie go zastępować.

Tocząca się transformacja cyfrowa wymusza zapotrzebowanie na specjalistów z wiedzą na temat najnowszych rozwiązań w przemyśle, ale przede wszystkim kompetencji związanych z zarządzaniem i wdrażaniem skutecznych strategii cyfryzacji w czasach czwartej rewolucji przemysłowej. Chcemy, żeby spółka MBF Group aktywnie uczestniczyła w tej rewolucji będąc jednocześnie jej częścią. Wymaga to ogromnego nakładu pracy i wielu godzin spotkań i negocjacji. Najważniejsze jednak, żeby na koniec poinformować o sukcesie.

Bibligrafia:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Czwarta_rewolucja_przemys%C5%82owa
https://przemysl-40.pl/index.php/2017/03/22/czym-jest-przemysl-4-0/
https://przemyslprzyszlosci.gov.pl/tag/przemysl-4-0/#desc-bottom
https://mfiles.pl/pl/index.php/Przemys%C5%82_4.0
https://przemyslprzyszlosci.gov.pl/przemysl-4-0-teraz-jeszcze-bardziej-potrzebny
https://zrobotyzowany.pl/wiedza/4044/czym-jest-przemysl-4-0-i-jakie-korzysci-niesie-ze-soba-dla-przedsiebiorstw
https://www.sap.com/poland/insights/what-is-industry-4-0.html
https://builderpolska.pl/2020/01/08/przemysl-4-0-przyszlosc-ktora-dzieje-sie-dzis/
https://www.ibm.com/pl-pl/industries/industrial/industry-4-0
https://www.hays.pl/blog/insights/czy-przemysl-4-0-znaczaco-wplynie-na-wyzwania-rekrutacyjne-