Powołanie nowego Członka Zarządu

Zarząd spółki Mobile Factory S.A. informuje, iż na posiedzeniu w dniu 31 stycznia 2012 roku Rada Nadzorcza powołała Pana Łukasza Kunę do Zarządu spółki od dnia 31 stycznia 2012r. oraz powierzyła mu funkcję Wiceprezesa Zarządu.

Pan Łukasz Kuna jest związany ze spółką od początku jej istnienia i od lutego 2011r. pełni funkcję menedżera IT. Jest również posiadaczem 76 000 sztuk akcji serii B spółki.
Szczegółowe informacje o nowym Członku Zarządu zostaną opublikowane na stronie internetowej spółki.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 2 pkt. 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Radosław Paklikowski – Prezes Zarządu
  • Łukasz Kuna – Wiceprezes Zarządu