Powołanie członków Rady Nadzorczej

Zarząd spółki Mobile Factory S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 28 czerwca 2013 r. powołało do Rady Nadzorczej następujące osoby:

– Pani Anna Maria Mamrowicz,
– Pan Michał Wojciech Łączykowski,
– Pan Patryk Prelewicz.

Jednocześnie w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego przekazuje się informacje, o których mowa w § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Załączniki:

 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Katarzyna Czub – Członek Zarządu