Powołanie Członka Zarządu

Zarząd spółki Mobile Factory S.A. zawiadamia, iż powziął informację, że w dniu 15 lutego 2013 roku Rada Nadzorcza Spółki powołała Panią Katarzynę Czub do Zarządu od dnia 15 lutego 2013 r. oraz powierzyła jej funkcję Członka Zarządu.

Pani Katarzyna Czub jest absolwentką Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Przez całą karierę zawodową związana z rynkiem telekomunikacyjnym, a w szczególności z technologiami mobilnymi i telefonią komórkową. W latach 1998-2011 związana była z poznańskim oddziałem firmy PTK Centertel Sp. z o.o. obecnego właściciela globalnej marki Orange. Pracowała m.in. na stanowisku specjalisty w Biurze Inwestycji Pionu Technicznego firmy PTK Centertel, gdzie odpowiadała za prawidłowe budżetowanie i rozliczanie inwestycji w infrastrukturę telefonii komórkowej na terenie zachodniej i północno-zachodniej Polski. Pani Katarzyna Czub związana jest obecnie także z firmą NetWorkS! Sp. z o.o., spółkę typu joint-venture zawiązaną przez PTK Centertel Sp. z o.o. (operatora Orange) i PTC Sp. z o.o. (operatora T-Mobile), zajmującą się zarządzaniem i rozwojem infrastruktury sieci na terenie całej Polski.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Radosław Paklikowski – Prezes Zarządu
  • Łukasz Kuna – Wiceprezes Zarządu