Porządkowanie aktywów Grupy MBF

W ramach porządkowania aktywów w Grupie Kapitałowej MBF Group S.A. w ostatnich dniach grudnia 2014 roku dokonano trzech istotnych transakcji dotyczących spółek, które należą do Grupy MBF. W dniu 16 grudnia 2014 r. Emitent dokonał zakupu 200 udziałów spółki pod firmą Y-Mobile Games Sp. z o.o. (obecnie: MBF Inwestycje Kapitałowe Sp. z o.o.). Kupione udziały stanowią 16,66% w kapitale zakładowym spółki. Po zwiększeniu zaangażowania MBF Group S.A. posiada łącznie 1.000 udziałów, co stanowi 83,33% w kapitale zakładowym oraz głosach na zgromadzeniu wspólników spółki MBF Inwestycje Kapitałowe Sp. z o.o. Co istotne – począwszy od I kwartału 2015 roku wyniki tej spółki będą podlegały konsolidacji z wynikami MBF Group S.A.

Natomiast w dniu 30 grudnia 2014 roku dokonano sprzedaży udziałów spółki pod firmą Rara Avis Sp. z o.o. Emitent sprzedał 630 udziałów. W efekcie czego MBF Group obecnie posiada w firmie Rara Avis Sp. z o.o. 1.092 udziały, co stanowi 49,64% w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na zgromadzeniu wspólników.

W tym samym dniu, tj. 30 grudnia 2014 roku Emitent zawarł także umowę sprzedaży udziałów spółki pod firmą AJ Finanse Doradztwo Finansowe Sp. z o.o. Spółka sprzedała 40 udziałów. W wyniku transakcji MBF Group posiada w firmie AJ Finanse Doradztwo Finansowe Sp. z o.o. 180 udziałów, co stanowi 45,00% w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na zgromadzeniu wspólników.